Susţine o lucrare

Dacă doriţi să susţineţi financiar o lucrare, o puteţi face printr-un mandat poştal sau printr-un transfer bancar în unul din următoarele conturi:

Asociaţia ALEGE VIAŢA
Adresa: Str. Aleea Lacul Morii, nr.3, Sector 6. Bucuresti
Telefon 031-405.76.04
CUI: 4888424
Cont: ING, Sucursala Opera, Bucuresti
RO22 INGB 0001 0081 7070 8910

SAU

Asociaţia Alege Viaţa CUI 4888424
BCR Sucursala Plevnei, Calea Plevenei, 90-92, Sector 1, Bucureşti
Contul Bancar: RO 72 RNCB 0071 0114 2708 0001

Vă rugăm specificaţi pentru ce lucrare faceţi donaţia [Lucrarea printre studenţi, Familii cu impact, Lucrarea din mediul profesional, Biserici cu impact sau Lucrearea pe internet (strategii digitale)]