Lucrarea printre studenti

studenti“Câştigă azi studenţii ca mâine să câştigi lumea” – sub aceasta deviză a început lucrarea de evanghelizare şi ucenicizare printre studenţi. Studenţii sunt cei care mâine vor conduce societatea, vor fi viitorii medici, profesori, politicieni. Ei vor influenţa societatea.
De aceea, noi credem că Dumnezeu ne cheamă să fim cei care azi îi câştigă cu Evanghelia pe studenţi pentru ca mâine să aducă o schimbare în societate.

Strategia este simplă:

Roagă-te:

Rugăciunea personală, întâlnirile săptămânale de rugăciune sau conferinţele de post şi rugăciune sunt momentelele în care ne îndreptăm inimile spre Dumnezeu, afirmând că lucrarea şi roadele vin prin El, de la El si sunt pentru El.

Câştigă:

„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” – Marcu 16:15
Fiecare voluntar şi student este încurajat şi antrenat să împărtăşească Evanghelia într-un mod simplu şi uşor de înţeles cu colegii şi prietenii săi.

Zideşte:

“ Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.” – 2 Timotei 2:2
Studiul biblic, citirea Scripturii, întâlnirile de rugăciune sau conferinţele de antrenare sunt moduri prin care studenţii cresc şi sunt zidiţi în relaţia lor cu Dumnezeu

Trimite:

„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.” – Matei 28:18-20

Studenţii credincioşi maturi se pot alătura proiectelor de Evanghelizare nu doar din ţară, ci şi în afara ei.

Dacă sunteţi student sau viitor student, vă invităm să vă alăturaţi ca voluntar sau să primiţi mai multe informaţii, completând formularul următor.
Dacă doriţi să susţineţi financiar, această lucrare, click aici.