Biserici cu Impact

biserici Nimic nu este mai înălţător şi mai motivant decât să vedem rezultatele cu care a binecuvântat Dumnezeu lucrarea Biserici cu Impact, derulată în parteneriat cu bisericile, comunităţile şi cultele evanghelice din ţara noastră.

Scopul nostru

Să conlucrăm în Trupul lui Hristos, pentru a ajuta la împlinirea Marii Misiuni prin promovarea mărturiei creștine și multiplicarea de biserici și grupuri de misiune, astfel încât fiecare să cunoască pe cineva care Îl urmează cu adevărat pe Isus.

1. Să oferim fiecărei persoane din România multiple ocazii de a auzi Evanghelia în limba maternă și de a răspunde la ea, la timpul și în locul cel mai potrivit.

2. Să le oferim tuturor celor ce răspund la Evanghelie, chiar în zona lor, o ocazie imediată de consolidare, de ucenicie și de participare într-o biserică locală.

3. Să oferim fiecărui creștin din zona respectivă ocazii de a fi instruit, de a participa ca voluntar la evanghelizarea zonei și de a face ucenici.

Obiective şi scop până în anul 2020

Obiectivele noastre pe termen lung gravitează în jurul convingerii că românii trebuie să audă Evanghelia cât mai rapid şi prin diferite metode şi să aibă ocazia consolidării credinţei, prin oameni dedicaţi acestei slujiri, care n-o consideră doar o ocupaţie misionară, ci un mod de viaţă. Ne propunem ca, până în anul 2020, fiecare om din România să fi cunoscut un creştin care Îl urmează cu adevărat pe Domnul Isus Hristos şi care ia iniţiativa de a prezenta Evanghelia.

În acest scop, vom ajuta la formarea de mişcări spirituale şi vom căuta să îndemnăm creştinii la două lucruri:

1. Să-L urmeze cu adevărat pe Domnul Isus Hristos
2. Să-L mărturisească pe Domnul Isus Hristos

În parteneriat cu Trupul lui Hristos din România, ajutăm la formarea de mişcări spirituale alcătuite din biserici/comunităţi şi/sau grupuri-celulă care să ajungă:
● să fie fundamentate biblic
● să practice misiunea
● să se multiplice
● să funcţioneze durabil

Ne rugăm ca, până în anul 2020, Domnul Secerişului să ridice în ţara noastră 5.000 de grupe de misiune internă, formate din minimum 3-5 persoane care să susţină Marea Trimitere prin rugăciune, post şi evanghelizarea cartierului, a oraşului, a satului sau comunei lor.

Ne rugăm ca cel puţin 15-20% din cei aproximativ 500.000 de credincioşi să fie implicaţi activ în iniţierea şi dezvoltarea de mişcări spirituale şi de misiune internă.

Vrem să pregătim ucenici care să se multiplice, astfel încât fiecare credincios să ştie următoarele lucruri şi să fie în stare să le îndeplinească:

1. Să iniţieze şi să dezvolte o mişcare locală de rugăciune (eventual şi de post) pentru evanghelizarea şi transformarea comunităţii
2. Să prezinte Evanghelia de la om la om, astfel încât fiecare să cunoască pe cineva care Îl urmează pe Hristos şi-L mărturiseşte cu adevărat
3. Să ofere noilor credincioşi învăţătura biblică de bază privind maturizarea în credinţă
4. Să-şi însuşească prin credinţă umplerea cu Duhul Sfânt şi să ajute alţi creştini s-o trăiască prin credinţă
5. Să-şi întocmească mărturia personală şi s-o prezinte
6. Să organizeze evanghelizări în familie sau în locuri publice sau să participe la evanghelizări împreună cu biserica locală
7. Să pregătească cel puţin 1-2 ucenici noi în fiecare an, astfel încât să fie o echipă de misiune formată din 2-3 lucrători în fiecare sat sau comună, iar în mediul urban, o echipă de misiune la fiecare 1.000 de locuitori

Dacă doriţi să pariticipaţi la activităţile noastre sau dacă doriţi să vă alăturaţi ca voluntar, vă rugăm completați formularul următor.
Dacă doriţi să susţineţi financiar, această lucrare, click aici.