Direcționează 20% din impozitul pe profit

Începând cu 01 APRILIE 2019,  (conform Legii nr. 30/2019), firmele pot deduce sponsorizările făcute către ONG-urile INREGISTRATE  IN  Registrul entităţilor/unităţilor de cult.

ASOCIAȚIA ALEGE VIAȚA ESTE  inregistrata din data de 22.04.2019  asa cum se vede in documentul atasat. 

Pentru verificarea înregistrării în Registrul entităţilor/unităţilor de cult , puteti rezolva repede căutând pe google la search “verificare înregistrare în registrul entităților…” și veți găsi site-ul: 

https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/ 

Se poate verifica introducând codul fiscal al Asociației Alege Viața – 4888424.

Procedura este simplă:

Firma care efectuează o sponsorizare către ASOCIAȚIA ALEGE VIAȚA poate deduce valoarea sponsorizării, până la nivelul de 20% din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care a înregistrat cheltuielile. Sprijinul poate fi trimestrial.

Deducerea se face prin completarea Declarației nr. 100 și depunerea acesteia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe profit.  (ex. trim 2 (aprilie, mai, iunie) – declaratia trebuie depusa, pana la 25 iulie.)

Exemplu de calcul al sumei deductibile:

Pentru 20% din impozitul pe profit trimestrialProfitul semestrial: 100.000 lei Impozit pe profit  (16%)   16.000 lei20% din impozitul pe profit (valoarea sponsorizării deductibile)   3200 lei  

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor din lege, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Puteți să dirijați  20% din impozitul pe profit semestrial printr-un contract de sponsorizare, pentru Asociația Alege Viața.

Pentru informații, detalii, și trimiterea contractului de donații, pentru înregistrare scrieți la adresa: dianadar@gmail.com, sau sunați la 0742062977 (Diana Daragiu – contabil).


Puteți să descărcați contractul de sponsorizare de mai jos:

1. Contract de sponsorizari în bani

2. Contract de sponsorizare  în produse și servicii 

3. Decizia de înregistrare în registrul entităților/unităților de cult.